Forside

Dette nettstedet har jeg laget som en oppgave i PED978. Her skal jeg prøve å lage en oversiktlig og brukervennlig blogg der jeg vil komme med mine betraktninger om å få innblikk i en digital verden som er mer eller mindre ny for meg!