Om meg

edith-bilde

Jeg heter Edith Grebenisan og kommer opprinnelig fra Romania. Jeg må takke Norge for å gi meg muligheten til å studere ved Universitet i Oslo, master i øst-europeiske språk, studieretning: spansk språk og litteratur. Mine interesser er språk funksjoner og begreper, et tema jeg skrev om i min første masteroppgave. Jeg er også interessert i sosial og politisk diskursanalyse. Om dette tema arbeider jeg med i min masteroppagve i spansk litteratur. Jeg tar som utgangspunkt Roberto Bolaños roman, 2666.

Mine andre interesser er pedagogisk bruk av IKT i klasserommet. Jeg strekker meg mot å bli en bedre spansklærer og norsk som fremmedspråk lærer, ved å finne nye digitale måter for å foreklare grammatikk på, for at elevene skal lære vokabularet og bruke språket skriftlig og muntlig. Min drøm er å arbeide med utvikling av spanske og norsk for utlendinger undervisningsbøker og digitale hjelpemidler, selv om jeg elsker å undervise i spansk og norsk.

Mitt første møte med IKT var i 2010, da jeg deltok på Pedagogisk bruk av IKT årskurset ved Høgskolen i Oslo. Jeg  elsket virkelig hele studiet fordi lærerne åpnet nye dører for meg. I 2014 begynte jeg på min Master i IKT-støttet læring ved den samme høgskolen og håper å bli ferdig med studiet høsten 2017.

Jeg har tatt årstudiumet Teknologi for lærere i grunnutdanningen fordi jeg begynte på jobb i Agder og jeg tenkte at det vil gi meg mulighet til å lære mer om ny teknologi.