Min CV
Utdanning og erfaring
Skill
  Photoshop  
  Wordpress  
  PowerPoint  
  Smartboard og Notebook  
  Rolltalk, Rolltalk Designer   
  Tobii og Comunicator  
  Vekterkurs  
  Teorikurs og førerkort Kl B  
  Teorikurs og førerkort båt  
  365 Office (Word, Excel, PowerPoint)  
  Audacity  
Contact info
Christine.Lilleholt@grimstad.kommune.no
92 84 15 74
Høyere utdanning
Utdanningsretning etter grunnskolen
1996-2017
Universitetet i Agder
Teknologi for grunnutdanningen
2016-2017
fullført
Høgskolen i Agder
Spesialpedagogikk 1 og 2
2003-2004
fullført
Høgskolen i Telemark
Bachelor -Faglærerutdanning i formgiving kunst og håndverk
2000-2003
fullført
Birkeland folkehøgskole
Formgivingsfag
1999-2000
fullført
Dahlske videregående skole
Allmenne økonomiske og administrative fag
1996-1999
fullført
Yrkeserfaring
Kontaktlærer ved Langemyr skole
Avd. for omfattende funksjonsnedsettelser
2016-
nåværende stilling
Øvingslærer
Spes.ped. studenter v/UiA
2013-
varierende engasjement
Pedagog
Langemyr skole
2007-
nåværende stilling
Tillkallingsvikar og ledsager
Langemyr skole
2005-2007
avsluttet stilling
Leksehjelp
Voksenopplæringssenteret i Grimstad
2005-2006
avsluttet stilling
Elevassistent
Dahlske videregående skole
2004-2005
avsluttet stilling
Miljøarbeider
Holvikaboligen, boveiledertjenesten
2004-2007
avsluttet stilling
Servitør
Jeppe's pizza, Notodden/Kongsberg
2001-2002
avsluttet stilling
Min kontaktinformasjon:
Christine.Lilleholt@grimstad.kommune.no
92 84 15 74
Kurs, sertifikater og annet:
Photoshop
3
Wordpress
3
PowerPoint
5
Smartboard og Notebook
5
Rolltalk, Rolltalk Designer
6
Tobii og Comunicator
4
Vekterkurs
3
Teorikurs og førerkort Kl B
5
Teorikurs og førerkort båt
4
365 Office (Word, Excel, PowerPoint)
4
Audacity
3
Språk
Engelsk
4
Tysk
2
Fransk
2
MM-105
E-læringsvideo
Kreativ oppgave
Rock the microfone
http://agder-ikt80.uia.no/clille03/wp-content/uploads/2016/11/Rock-the-mic.mp4

Referanse: Turid Fløystad, rektor Langemyr skole

Sertifikater Lynda-kurs:

cleaningandrepairingaudiowithaudacity_certificateofcompletion

photoshopccessentialtraining2015_certificateofcompletion

upandrunningwithaudacity_certificateofcompletion

wordpressessentialtraining_certificateofcompletion

wordpressplugins_analytics_certificateofcompletion

windows10anniversaryupdateessentialtraining_certificateofcompletion

office365_powerpointessentialtraining_certificateofcompletion

word2016essentialtraining_certificateofcompletion

excel2016essentialtraining_certificateofcompletion