Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK

Å kunne kommunisere er viktig for alle mennesker. Det handler om å formidle behov, beholde selvstendighet og personlighet. Kunne føre en samtale med andre, være enig eller uenig og uttrykke sine følelser. Noen ganger fungerer ikke kommunikasjonen slik vi ønsker, og da er det fint å kunne kommunisere på en alternativ måte.

Les mer om ASK:

Noen barn, unge og voksne mangler helt eller delvis tale.  De vil derfor ha behov for alternative kommunikasjonsformer for å uttrykke seg slik at de blir forstått av andre. En sier at de har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
Noen av gruppene som har behov for ASK er:
•    Cerebralparese
•    Downs syndrom og andre ulike syndromer
•    Autisme
•    Multifunksjonshemning
•    Språkvansker
•    Ervervede skader

Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler (for eksempel Bliss og PCS-symbol) eller konkreter. Her blir det ofte laget kommunikasjonsbøker tilpasset den enkelte og annet kommunikasjonsmateriell.
Dette er ofte ikke nok, og da finnes det hjelpemidler som kan være med å bygge bro over kommunikasjonsutfordringene.

Et av disse hjelpemidlene er Rolltalk

rolltalk

Dette er et avansert datateknisk hjelpemiddel. I tillegg til å være et kommunikasjonshjelpemiddel har Rolltalk muligheter for å styre rullestol, TV, radio, lys, varme, åpne dører.

Programsnekker er programmet som benyttes i Rolltalk, og som gir gode muligheter for individuelle tilpasninger av innholdet for kommunikasjon, og tilpasset tilgang til internett, skrive e-post eller SMS. Alt kan tilrettelegges med både tekst og/eller symboler.
I tillegg kan en også tilpasse styringsformen, noen bruker mus, joystick, brytere eller berøringsskjerm. Andre har så stor motoriske vansker at de bare kan bruke øynene for å styre Rolltalken.

One thought on “Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK

Legg igjen en kommentar til Arne Midtlund Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *