Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK

Å kunne kommunisere er viktig for alle mennesker. Det handler om å formidle behov, beholde selvstendighet og personlighet. Kunne føre en samtale med andre, være enig eller uenig og uttrykke sine følelser. Noen ganger fungerer ikke kommunikasjonen slik vi ønsker, og da er det fint å kunne kommunisere på en alternativ måte.

Les mer om ASK:

Continue reading «Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK»

SPOT

31. oktober -1.november 2016:

SPOT-konferanse i Lillestrøm (Spesialpedagogikk og teknologi)

Sitater fra konferansen:

-Spesialpedagogikk er ikke lenger spesiell

-Spesialpedagogikken kan ta teknologien inn i skolen, og sette skolen i stand til å møte læringsrevolusjonen

-Elever går rundt med så kraftig teknologi at vi ber de legge den bort. Behov for ny mental modell for læring