LMS i undervisningen

LMS har, etter min mening, mange positive elementer ved seg. Jeg kjenner til Fronter og It’s learning fra grunnskolen, og jeg har erfart at en lærer kan ha en viss nytte av slike system. Det dreier seg først om fremst om registrering (f. eks. anmerkninger, fravær, karakterer), legge ut lekser, quizer, prøver, diskusjoner, lage innleveringsmapper, publisere fagstoff som har blitt presentert i undervisningen. Dette synes jeg er svært nyttig for meg som er lærer i grunnskolen.

Utfordringen er å aktivisere og engasjere elevene på en meningsfylt og spennende måte. Man kan selvsagt bruke samskrivingsverktøy, og asynkrone metoder som debattforum, men i det store og det hele er det læreren som bestemmer både hvordan LMS skal brukes og se ut. Elevene er gjerne henvist til å følge ulike instruksjoner og oppgaver. Dette kan selvsagt være en fordel når det er grunnleggende kunnskap og ferdighet som skal læres, men det skaper også en viss distanse til og for elevene. Kanskje noen opplever dette som nok en arena der læreren bestemmer det meste?

En annen utfordring jeg ser, i alle fall ved de to LMS-løsningene jeg har brukt, er at de er litt statiske og umoderne  – både når det gjelder funksjonalitet og utseende. Elever, studenter og lærere er vant til helt andre løsninger når de jobber med sine personlige datamaskiner og smarttelefoner. Dra-og-slipp, avanserte søkefunksjoner (med meget hyggelige brukergrensesnitt), systemer der skylagring gjør at mobiler, klokker, datamaskiner, nettbrett og så videre synkroniseres, brukervennlige apper og så videre, er det vanlige for folk flest – uten at de nødvendigvis er bevisst det. For ordens skyld bør det nevnes at noen LMS-løsninger forsøker å være moderne, og de tilbyr løsninger for gamification, integrering av sosiale medier og ulike dynamiske løsninger. Noen av dem har til og med kule apper, som for eksempel TalentLMS.

Et par umiddelbare fordeler jeg ser ved LMS er knyttet til personvern (lukket og passordbeskyttet system), kontroll over informasjon som legges ut (få personer involvert, oversiktlig system), tilleggsmoduler for blant annet plagiatkontroll (f. eks. Ephorus).

Med et mer moderne brukergrensesnitt er det kanskje enklere å engasjere elevene. Ikke minst tror jeg m-learning er viktig i våre dager. Etter hvert har elever (og sikkert studenter) forventninger om at alt kan gjøres og finnes på mobilen – også de ulike funksjonene i et LMS.

Kilder

  • TalentLMS (2016) Bring your courses to life. Hentet (15.09.206) fra http://www.talentlms.com/tour
  • Wikipedia (2016). Gamification of Learning. Hentet (15.09.2016) fra https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification_of_learning

Posted by Arne Midtlund

Legg igjen en kommentar